Samporská 44, 962 31 Sliač | info@zdruzeniemontana.eu | 0905 450 378 |

Obec Sampor sa nachádza medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Od roku 1979 je administratívnou súčasťou mesta Sliač, aj keď leží 6 km na severovýchod od mesta.

Počiatky dedinky sú dodnes zahalené tajomstvom. Vznikla na obchodnej ceste medzi vígľašským panstvom a Banskou Bystricou. Najstaršie zmienky pochádzajú z roku 1300, kde sa spomína len Samporský potok ako hranica územia rytiera Heinza zo Samporu (v origináli Hench de Zaym). Je možné, že to bol on, kto dal postaviť v dedinke malý gotický kostolík dedikovaný Archanjelovi Michalovi, ktorého ruiny boli v roku 2011 objavené počas archeologického výskumu. Zdá sa, že Heinzov syn Mikuláš nebol dobrým hospodárom, lebo kvôli svojej chudobe ponúkal územie Sampora na predaj alebo do zálohu. Dedinky sa počas zvyšku 14. storočia a v 15. storočí ujala jedna vetva zemanov z Poník, neskôr ju prevzali ich príbuzní Šóšovci, ktorí počiatkom 16. storočia prijali Lutherovo učenie a dedinka sa stala evanjelickou, tak ako je tomu dodnes. Počas 16. a 17. storočia ohrozovali dedinku aj turecké oddiely a v rokoch 1582, 1657 a 1668 im dokonca musela platit dane. V tom čase mala dedinka len 12 dvorov. V roku 1686 odlial majster B. Longier z Ľubietovej pre teraz už evanjelický kostolík v obci renesančný zvon, ktorý je kultúrnou pamiatkou a dodnes sa nahádza v drevenej zvonici vedľa ruín zaniknutého kostolíka. Kostolík zanikol niekedy počas 18. storočia. Ľudia zo Sampora využívali hronsecký drevený artikulárny chrám. V tom období mala dedinka 27 domov a 227 obyvateľov a to už fungoval hostinec na obchodnej ceste, kde sa furmani mohli občerstviť, a zároveň prepriahnuť kone. Budova hostinca dodnes stojí na začiatku obce.

V súčasnosti je Sampor zaujímavý benediktínskym kláštorom. Tento kláštor bol dostavaný a posvätený v roku 2010, ako prvý na Slovensku. Benediktíni sú katolíckym rádom, ktorého členovia žijú podľa najstarších západných mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule sv. Benedikta. Keď cestujete popri Sliači, oplatí sa na chvíľku sa zastaviť, pookriať a nadýchať sa krásnej prírody v okolí Sampora.